Uzm. Psi. Danışman Figan YILMAZ

Kişisel Bilgiler

E-posta: figanyilmaz2005@gmail.com


Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi  İlköğretim Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı (2016)

 

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü  (1991)

 

Alınan Eğitimler

 

Oyun Terapisi  Eğitimi (2018)

 

Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 2018)

 

Şema Terapi Eğitimi Temel Düzey (Dr. H.Alp Karaosmanoğlu İstanbul 2016 )

 

Nöropsikolojik Test Eğitimi sertifikası (2014)

 

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kursu (460 saat-2013)

 

Bilişsel Terapi  Temel Düzey (2006 Ankara)

 

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Kursu (320 saat –MEB onaylı sertifika programı2006)

 

 

Aile ve Evlilik Terapisi  Kuramsal ve Uygulamalı Çalışma ODTÜ SEM (2004-2005)

 

Profesyonel deneyim

 

MEB’e bağlı ortaöğretim ve İlköğretim kurumlarında rehberlik servislerinde psikolojik danışman olarak çalışma.

Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi Aile Danışma Biriminde Aile Danışmanı olarak çalışma, İl ve İlçe krize müdahale ekibinde “Psikosoeğitim  çalışmaları” nı yürütme,

Çağdaş Drama Derneği bünyesinde açılan yaratıcı drama liderliği/eğitmenliği programında eğitmen olarak görev alma, Drama derneğinin diğer kurumlarla, sivil toplum kuruluşları ile ve üniversitelerle yaptığı ortak çalışmalara yaratıcı drama lideri olarak eğitim verme.

Akran zorbalığı, sınav kaygısı, eğitim danışmanlığı konularında bireysel veya grup çalımlarını yürütme. Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan eğitmenlere ve velilere yönelik dikkat geliştiren oyunların öğretilmesi, Hafif düzeyde zihinsel engelli ve kaynaştırma öğrencilerine yönelik “Bedeni Koruma ve Hayır diyebilme becerisini kazandırma” drama yöntemiyle uygulamalı çalışmaları yürütmek,

 

Yürüttüğü Projeler

 

Akran zorbalığı/Baskısı Uygulayan Öğrencilerde Yaratıcı Drama Yöntemiyle Farkındalık Geliştirme (Çağdaş Drama Derneği)

Süreçsel Drama yaklaşımı’yla Akran Zorbalığı/Baskısı Uygulayan Öğrencilerde Farkındalık oluşturma.

Aile içi Şiddet ve Empati (Batman Girişimci Kadınlar Derneği)

Öfke Kontrolü (Batman Girişimci Kadınlar Derneği)

 

Katıldığı Çalıştay, Seminer ve Kongreler

 

Çalıştay

“Gelişen RAM Mutlu Birey” konulu çalıştay. Ankara 2012

Kongre

“Yaratıcı Drama ve Özel Eğitim Konulu 15. Uluslararası workshop, Gertrud AUGE Çağdaş Drama Derneği, Eskişehir  2009

“Bertolt Brecht ve Öğretici Oyunlar” konulu 16. Uluslararası workshop, Dr. Roger FORNOFF Çağdaş Drama Derneği, Bursa 2010

“Çok Kültürlülük ve Kültürlerarasılılık Bağlamında Drama” Konulu 18. Uluslararası workshop, Pamela BOWELL Çağdaş Drama Derneği, Antalya 2010

“Küçük Hanımlar Küçük Beyler” 7.Uluslararası Çocuk tiyatroları Festivali Prof.Kathleen Gallagher 2011

“Ritüeller ve Yaratıcı Drama” konulu 21. Uluslararası Workshop, Patrice BALDWİN Çağdaş Drama Derneği, Şanlıurfa 2012

“Dramanın Neden’i ve Nasıl’ı” konulu 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Workshop David Davis Atölyesi, Ankara 2013

“Yaratıcı Dramada  Yeni Yaklaşımlar” konulu 25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Robin Pascoe Atölyesi, 2015 İzmir

“İyi, güzel, doğruyu kendimizde bulma” konulu 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Tamer Levent Atölyesi, 2017 Antalya

Seminerler, Kurslar

Rehberlik anlayışını gelişrirme formatörlük kursu 1996

Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların eğitimi ve Kaynaştırma Uygulamaları Semineri 19.11.2001/23.11.2001

TKT 7-11 Kullanımı Kursu 04.03.2002/22.03.2002

İletişim Becerileri Eğitimi 03.06.2002/07.06.2002

Psikososyal Müdahale Okul Projesi ve Uygulama Semineri 01.04.2002/15.04.2002

Yaratıcı Drama Eğitimi Semineri 05.05.2003/09.05.2003

Ergenlerde Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Semineri 07.04.2003/08.04.2003

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Semineri 20.12.2004.31.12.2004

Yaratıcı Drama Yöntemi İle Ana Baba Okulu Eğitim Semineri 10.05.2004/14.05.2004

Öfke Kontrolü Semineri 23.05.2005/27.05.2005

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım 02.01.2006/06.01.2006

Temel Önleme Semineri 13.03.2006/17.03.2006

İletişim ve Beden Dili Semineri  22.11.2010/26.11.2010

Özel Eğitim Semineri 14.04.2008/18.04.2008

Davranış Değiştirme Yöntemleri ve Öfke Yönetimi 09.04.2007/13.04.2007

7-19 Yaş Aile Eğitimi Uygulayıcı Eğitim Semineri 11.01.2010/15.01.2010

Kriz Ekibi Temel Eğitim Semineri 17.01.2011/21.01.2011

Atılganlık Eğitimi Grup Uygulamaları Semineri 09.042012-13.04.2012

Ailede Eşler Arası İletişim ve Çatışma Çözme yolları 04.03.2013-08.03.2013

 

Bildiri Sunumu:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı Ve Çağdaş Drama Derneği İşbirliği ile 5-6 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Yaratıcı Drama Günleri’ne bildiri Sunumu

 

Sivil Toplum Örgütü Çalışmaları

Gölcük Depreminde Türk Psikologları Derneği İzmir Krize Müdahale Ekibinde Görev (Gölcük Gözlementepe 1999)

Sincan Toplum Sağlığı Merkezi Aileiçi İletişim Grup Çalışmaları

 

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara, Dernek ve sendikalara Üyelikler
1) Çağdaş Drama Derneği, 2005

2) PDR Derneği 2002