Nurgül Yılmaz

Klinik Psikolog

Aile Danışmanı

Evli ve bir çocuk annesi

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra kısa bir dönem Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev yaptım. Daha sonra mezun olduğum üniversiteye psikolog olarak atandım. Klinik Psikoloji alanında “Üniversite Öğrencilerinde Stres, Psikopatoloji ve Stresle Başa Çıkma” konulu tezle Yüksek Lisansımı tamamladım. Yaklaşık 26 yıl çalışarak 2013 yılında emekli oldum.

Meslek hayatıma OLGU Psikolojik Danışma Merkezi ve KİBEM Kişisel Beslenme Eğitim Merkezinde devam ettim.

Kurucusu olduğum Dönence Aile Danışma Merkezinde çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Hacettepe Üniversitesindeki görevim kapsamında; -Bireysel psikoterapi -Gençlik Danışma Biriminin kurumsallaştırılması görevi -Radyo programı hazırlamak -Broşür hazırlamak Beytepe Kampüsü başta olmak üzere üniversiteye bağlı pek çok bölümde seminer ve konferanslarda konuşmacı olarak çalışmalarını sürdürdüm.

Katıldığım Kurslar:

1. “Üreme Sağlığı Eğitmen Eğitimi”, “Türkiye Üniversiteler İçin Akran Eğitimi Projesi Eğitici Eğitimi (UNFPA, YPEER), (2008-Ankara).

2. Hizmet Sunanlar için Gençlik Dönemi Üreme Sağlığı / Cinsel Sağlık Eğitimi Programı, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), UNFPA) (2002-Ankara)

3. Konuşma Terapisi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Kursu (1988)

Katıldığım Araştırma ve Projeler:

1. “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Öğrenci Sağlık Merkezi’nde Cinsel ve Üreme Sağlığı Hizmet Modeli Oluşturma Araştırması” (UNFPA, ICC, IKGV ve HÜKSAM işbirliği ile (1 Nisan 2003 – 30 Haziran 2004) çalışmanın yürütülmesi modelin kurumsallaştırılmasında görev aldım.

2. “Öğrencilerin Üniversite Sağlık Merkezleri Aracılığı ile Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Konularında Bilgilendirilmesi Projesi”,(2006). Sağlık Sosyal Yardım Vakfı (SSYV), Hacettepe Üniversitesi Kadın sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) işbirliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteği ile 5 Üniversitenin Öğrenci Sağlık Merkezlerinde “Gençlik Danışma Birimleri” oluşturarak üniversite öğrencilerine Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı ve gençlik döneminde görülen diğer sorunlarla ilgili konularda eğitimler verilmiştir. Gençlik Dönemi ve Sorunları, Gençlerde Risk Alma, Madde Bağımlılığı, Cinsel Normlar ve Değerler konulu eğitimleri verme ve projenin uygulanması, raporlanması aşamalarında ayrıca Hacettepe Üniversitesi yanında Gazi Üniversitesinde “Gençlik Danışma Birimi” kurulması ve kurumsallaştırılması sürecinde Sorumlu Proje Uzmanı olarak görev aldım.

Konuşmacı Olarak Katıldığım Konferans, Toplantı, Seminer ve Programlardan bir bölümü:

1. Gülveren Lisesi 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerine “Ergenlik Dönemi ve Sorunları” konulu iki konferans (2004)

2. Beytepe İlköğretim Okulu 7. ve 8. Sınıf Öğrenci velilerine “Ergenlik Dönemi ve Özellikleri” konulu toplantılarda konuşmacı (2004) 3. TRT-İnt “Kadına Dair” programında “Gençlik Dönemi ve Sorunları” konulu canlı yayın programında konuşmacı (2005)

4. 87.7 Radyo Hacettepe Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Programında Gençlik Dönemi ve Sorunları, Stres ve Başa Çıkma, Verimli Ders Çalışma, Gençlerde Risk Alma Davranışları, Aile İçi İletişim, Yeme Bozuklukları, Öfke ve Öfke Yönetimi konularında konuşmacı (2004 -2005–2006)

5. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sağlık Merkezince düzenlenen “Gençlik Döneminde Beden Algısı ve Beslenme“ konulu panelde konuşmacı (21.12.2005-Ankara)

6. Beytepe Anaokulu Personeli için “Stres ve Başa Çıkma” konulu toplantıda konuşmacı (22.02.2006)

7. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Hazırlık Biriminde ve diğer Fakültelere bağlı bölümlerde Gençlik Dönemi ve Sorunları, Stres ve Başa Çıkma, Verimli Ders Çalışma, Gençlerde Risk alma Davranışları, Aile İçi İletişim, Sağlıklı İletişim, Yeme Bozuklukları ve Öfke Yönetimi konulu toplantılarda konuşmacı

8. H.Ü. Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerine düzenlenen “Gençlik Dönemi ve Sorunları” konulu toplantıda konuşmacı

9. H.Ü. Meslek Yüksekokulu öğrencilerine düzenlenen “Gençlik Dönemi ve Sorunları” konulu toplantıda konuşmacı

10. H.Ü. Bala Meslek Yüksekokulu öğrencilerine düzenlenen “Gençlik Dönemi ve Sorunları”, “Stres ve Başa Çıkma” konulu toplantıda konuşmacı

11. Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencilerine düzenlenen“Gençlik Dönemi ve Sorunları” konulu konferansta konuşmacı

12. Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencilerine düzenlenen“Gençlik Dönemi ve Sorunları” konulu konferansta konuşmacı

13. Şahinbey İlköğretim Okulu velilerine düzenlenen“Gençlik Dönemi ve Sorunları” konulu konferansta konuşmacı

14. Şahinbey İlköğretim Okulu öğrencilerine düzenlenen“Gençlik Dönemi ve Sorunları” konulu toplantıda konuşmacı

15. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünce Mayıs 2006 Tekirdağ’da düzenlenen Batı Trakya Kadınlarına Gençlik Dönemi ve Sorunları konulu seminerlerde konuşmacı

16. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 21–24 Aralık 2006 tarihinde Batı Trakya Azınlıklar Yüksek Tahsilliler Derneğinin isteği ile Yunanistan’da düzenlemiş olduğu Aile içi İletişim ve Stres Yönetimi seminer ve konferanslarında konuşmacı

17. Ankara Fen Lisesinde “Gençlik Dönemi ve Sorunları” ,”Kuşaklararası Çatışma” konulu konferansta konuşmacı

18. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nce 8–11 Mayıs 2009 tarihinde Yunanistan’da düzenlenen Madde Bağımlılığı ve Aile konulu konferans, panel ve çalıştayda konuşmacı

19. TRT Ankara Radyosu Hayatın İçinden programında Hayatımızdaki Bağımlılıklar konusunda konuşmacı (2010)

20. Sağlık Bakanlığı “ Kadın İzleme Merkezlerinin” kurulması kapsamında yürütülen çalıştayda görev (2011) 21.Ankara Life Dergisi Kasım 2011 sayısında “Hayatımızı Zorlaştıran Takıntılar” konulu röportaj.

21.TRT AVAZ Yenigün Programında “Eşler Arası İletişim” konusunda konuşmacı(2014)

22. Kanal B Biz Bize Programında “Gençlik Dönemi Risk Alma Davranışları” konusunda konuşmacı(2014)

23.TRT AVAZ Yenigün Programında “Eşler Arsı İletişimde Kadının Rolü” konusunda konuşmacı (2014).

24. Radyo A “Stres ve Stres Yönetimi” konusunda konuşmacı (2014).

25. TRT Ankara Radyosunda “İnternet Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı” konusunda konuşmacı (2014).

26. Büyük Kolej Sempozyumunda “Hayatımızdaki Bağımlılıklar” konusunda konuşmacı (2014).

27. TV 6 ‘Hoş Bir Seda’ programında “Beden Algısı”, “Yeme Bozuklukları”, “Travma ve Yas”, ” Bahar Yorgunluğu”, “Diyetle Barışmak”, “Dismorfobi”, “Narsisizm”, “Sınav Kaygısı ve Beslenme”, “Depresyon ve Beslenme” konularında konuşmacı (2016).

27. Büyük Kolej Sempozyumunda “Şiddet” konusunda konuşmacı (2016).

Yayınlarım:

1. Üniversite Öğrencilerinde Stres, Psikopatoloji ve Stresle Başa Çıkma Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

2. Mıhçıokur, S., Özkızıklı, E., Yılmaz, N., Kaya, A., Erdinç, S., Akın, A., “Sexual And Reproductive Health Services Of Youth Counseling Unit In Students’ Health Center At Hacettepe University’s Beytepe Campus In Ankara, Turkey”, Poster presentation at 18th World Congress of The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP 2008), 30 April -3 May 2008, İstanbul

Sivil Toplum Örgütü Çalışmaları

1. Gölcük Depreminde Türk Psikologlar Derneği Adapazarı Krize Müdahale Ekibinde Görev (01.09.1999 – 06.09.1999)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]