SEDA HARAN
KLİNİK PSİKOLOG
AİLE DANIŞMANI
SANAT TERAPİSTİ
EĞİTİM:
LİSE:Ankara Atatürk Lisesi,1980-1983.
ÜNİVERSİTE:Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,1983-1987.
YÜKSEK LİSANS: Hacettepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Psikoloji Anabilim Dalı,
Klinik Psikoloji U zmanlığı,
SERTİFİKALAR VE DİĞER EĞİTİMLER:
1-Compos Mentis Psikiyatri Eğitim , Araştırma ve Tedavi Merkezi ,Aile ve Evlilik Terapisi
Kursu,Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu,60 saat,1998.
2-Psikiyatri Net Evlilik / Çift ve Aile Danışmanlık Merkezi ,’’Çift Danışmasına Giriş’’ Kurs
Katılım Belgesi,10-14 Kasım 2007.
3-Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği-‘’Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Raven Standart
Progresif Matrisler Testi,’’,Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası,15-16.12.2007.
4-Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ‘’Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık
Yaklaşımı’’ ,Kurs Katılım Belgesi ,Dr. Nevin Dölek,20 saat 15-16-17.06.2012.
5-Olgu Psikolojik Danışma Merkezi,’’Yetişkin Terapisinde Çocukluk Çağı Travmalarının
Çalışılması’’ ,Kurs Katılım Belgesi,Uzm.Psk.Hivren Özkol,16.12.2012.
6-Olgu Psikolojik Danışma Merkezi ‘’Okul Olgunluğunu Değerlendirme ‘’ Kurs Katılım
Belgesi,Doç.Dr.Şebnem Soysal,11-12.07.2014.
7-Olgu Psikolojik Danışma Merkezi,Uludağ Üniversitesi,Aura Terapi Merkezi,’’Sanatla Terapi
ve Yaratıcılık Eğitimi,Yar.Doç.Dr.Nevin Eracar ,2011-2016.
8-Compos Mentis Psikiyatri Eğitim , Araştırma ve Tedavi Merkezi,Psikanalitik Self Psikolojisi
Eğitimi , Uzm.Dr. Zeynep Atbaşoğlu,Uzm.Dr.Serpil Yandı Vargel,Dr.PSK.Neslihan Rugancı,
2018 –devam ediyor.
9-Davranış Bilimleri Enstitüsü,’’EMDR Birinci Düzey Eğitimi ‘’ Emre Konuk,Asena
Yurtsever,2018.

Meslek yaşamına 1987 yılında Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Isparta Atabey Kız Yetiştirme
Yurdunda psikolog olarak başlayıp 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
kliniğinde devam etti.Psikoz katında çalışmalarını sürdürürken üniversite bünyesinde ve
ülkede ilk ve tek olarak hizmete giren Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve
Araştırma Merkezinin kurucu üyeleri arasına katıldı.Bu bağlamda travma,psikososyal kriz
durumları,intihar girimleri ve müdahale teknikleri alanlarında yoğun eğitimler aldı ve
uygulamalarda bulundu.1994 yılında İbn-i Sina Hastanesi Acil Servis Kriz 0dası sorumlusu
olarak 12 yıl boyunca intihar girişimleri,psikososyal krizler,travmalar ve yas sürecindeki
bireyler ve aileleriyle çalıştı.Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü bağlantılı Çok Merkezli İntihar
Girişimleri Çalışması ve Sağlık Bakanlığı ile intiharı önleme projelerinde yer aldı. 2001 yılından
başlayarak ülke genelinde Batman,Diyarbakır,Adıyaman, Bingöl,Nevşehir,Muğla,Çankırı
illerinde intiharlar ve intiharı önleme konularında projeler geliştirme,yürütme ve eğitim
verme alanlarında çalışmalarda bulunmuştur.12 kriz odası sorumlusu olarak görev yaptığı
çalışmaların benzer biçimde Sağlık Bakanlığına Bağlı hastanelerin acil servislerinde kurulması
ve orada çalışacak profesyonellerin eğitilmesinde aktif olarak rol alan Haran 42 kriz odası
çalışanlarıyla süpervizyon çalışmalarını ekip arkadaşlarıyla birlikte yürüttü.
1992 yılından itibaren merkezin yayın organı olan ‘’Kriz Dergisinin’’ editörlük
çalışmalarında yer aldı.Sosyal Psikiyatri ve İntiharı Önleme Derneği üyesi olarak çeşitli
çalışmalara katılıp 1994 yılında düzenlenmeye başlayan sosyal psikiyatri kongrelerinin
düzenlenmesinde aktif görevler üstlendi.
2006-2009 yılları arasında kriz merkezi ile olan çalışmalarına ek olarak psikiyatri
polikliniğinde,psikolojik sorunlarla gelen bireylerle değerlendirme ve tedavi hizmetlerini
sürdürdü.2009-2012 yıllarında kliniğin Gündüz Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde kronik
psikozlu ve bipolar bozukluğu olan bireylerle rehabilitasyon alanında çalıştı.17 Eylül 2012
yılında 25 yıl hizmet verdiği Ankara Üniversitesinden emekli oldu.
2007-2010 eğitim öğretim yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunda ‘’İletişim Becerileri’’ ve ‘’Hasta Psikolojisi ‘’ derslerini verdi.2010-2011 ders
yılında Ankara Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Proğramı dahilinde ‘’Rehberlik’’ dersini
yürüttü.
Meslek hayatı boyunca Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel müdürlüğü ile pek
çok çalışmalar yürütmüş olup Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızla ve Fransa ve Hollanda’
da yaşayan vatandaşlarımıza eğitici konferanslar verdi.Adalet Bakanlığında çalışan
psikolog,sosyal hizmet uzmanlarına yönelik eğitim çalışmalarına katıldı.
Emeklilik sonrası 2014-2017 yılları arasında Özel Madalyon Psikiyatri Merkezinde görev
yaptı.Bu tarihten günümüze serbest çalışmalarını sürdüren Haran pek çok kurumda eğitim

vermeye devam etmektedir.Ergen ve yetişkinlerle çalışmalarını sürdüren Haran psikososyal
krizler,intihar fikir ve girişimleri,depresyon,kaygı,bipolar bozukluklar,travmatik yaşam
olayları,sınav kaygısı,boşanma süreci,ilişki ve evlilik terapisi,kronik hastalara ve yakınlarına
psikolojik destek,ergenlik dönemi ruhsal sorunları ,öfke kontrolsüzlüğü,yas süreci
alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.